Exxcite is sportief initiatief van:
Nederlands Handbal Verbond
mede mogelijk gemaakt door:
Nationale Sportweek
Olympic Moves
Sportbedrijf Deventer

Dit is de privacyverklaring van het Nederlands Handbal Verbond (NHV), gevestigd te Oosterbeek, Pastoor Bruggemanlaan 33, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40533145, hierna te noemen: `het NHV`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan de contactpersoon van het NHV.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

Onderzoeken of u lid kan worden

en

het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.

Voornaam

Achternaam

Adres

Geboortedatum

Telefoonnummer

E-mail adres

Pasfoto *

Uitvoering van de overeenkomst

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt, worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden

Sportlink

NOC*NSF (t.b.v. KISS overzicht)

* De pasfoto wordt ter verificatie, voor intern gebruik, tijdelijk zichtbaar gemaakt aan officials n.a.v. het door Uzelf ingestelde beveiligingsniveau.

Administratie

Voornaam

Achternaam

Adres

Telefoonnummer

E-mail adres

Bankgegevens

Betaalgegevens

BSN nummer

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

NHV Administrateur

NHV Accountant

Belastingdienst

Het verrichten en versturen van aankopen

Voornaam

Achternaam

Adres

Telefoonnummer

E-mail adres

(Kleding)maat

Bankgegevens

Betaalgegevens

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

Producent

Vervoerder

NHV Administrateur

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief

Voornaam

Achternaam

E-mailadres

Uitvoering van de overeenkomst

Zolang als men aangemeld is.

E-marketingtools

Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren.

Voornaam

Achternaam

E-mailadres

Locatie gegevens

Toestemming

Zolang als men aangemeld is.

Sponsoren

Andere verenigingen

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren

Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)

IP-gegevens

Locatie gegevens

Toestemming

Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.

Websitebeheerder

Analytics tools

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.

Voornaam

Achternaam

Adres

Telefoonnummer

E-mail adres

Toestemming

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

NVT

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt het NHV uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die het NHV met u heeft, tenzij het NHV wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij het NHV op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

Het NHV treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

De pasfoto’s kunnen (tijdelijk) zichtbaar worden gemaakt in het digitaal wedstrijdformulier (DWF) ter verificatie en afhankelijk van het door Uzelf ingestelde beveiligingsniveau. Dit als legitimatie om o.a. wedstrijdvervalsing te kunnen voorkomen.

Procedure identificatie voor de wedstrijd

De gehanteerde procedure is als volgt:
Leden kunnen zelf hun privacyniveau instellen. Bij minderjarige leden wordt dit gedaan door de ouders. Op het moment dat de scheidsrechter het formulier op DWF goedkeurd (dat doet hij vlak voor aanvang van de wedstrijd), zijn de gegevens inzichtelijk voor scheidrechters en tegenpartij. Zodra dat de scheidsrechter de wedstrijd afwikkeld in DWF, zijn de gegevens niet meer inzichtelijk.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van het NHV. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Het NHV raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

Het NHV past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. Het NHV raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal het NHV er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: Nico Hoogerwerf

E-mail: n.hoogerwerf@handbal.nl

Telefoonnummer: +31 26 7071427

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.